Rødby-Ringsebølle-Nebeblunde-Sædinge Pastorat

Aktuelt .

Rødby-Ringsebølle-Nebbelunde-Sædinge Pastorat.

Kirke Allé 1, 4670  Rødby

        Vores præster:

Sognepræst (kbf) 

Anne-Lene Nielsen Frederickson

mail: alnf@km.dk

tlf. 24 52 25 26.

træffes efter aftale

fridag: fredag

Kirke Allé 1, 4970 Rødby

Privat: Bysjøvlen 1

4970 Rødby.


Sognepræst

Olga Grygorieva Kohen

mail: olgr@km.dk

træffes efter aftale

fridag: mandag

Kirke Allé 1, 4970 RødbyOrganist

Max Sydendal


Kirkesanger

Louise Østergaard Kirketjener

Mette Nielsen

mail: mettekirketjener@gmail.com

tlf. 40 33 04 31


Kirketjener

Lykke Eriksen

mail: lykkekirketjener@gmail.com

40 33 04 59

      Medarbejdere

    

Arne Oluf Andersen

(formand)

Årbyesvej 10 4970 Rødby

Tlf.: 4556313522

 Email: arne@aoandersen.dk 


Michael Viid Thage

(næstformand og kirkeværge)

Sædinge By 10, 4970 Rødby

mit@celf.dk

5460 2484/6163 2925


Hans Christian Bentsen

(formand Kirke- og kirkegårdsudvalget samt Kasserer og unerskriftsberettiget.)

Kløvervænget 3 4970 Rødby

Tlf: 54601514


Birthe Måhr

(formand for  aktifvitetsudvalget)

Fiolstræde 13, Dannemare

Tlf: 3012 4834

b_maahr@hotmail.com


Lene Sletved

Vestergade 95, 4970 Rødby

lene@sletved.com

4295 1394


Marie (Mie) Nordendorf

(kontaktperson sammen med Anne-Lene )

Havrevænget 11 4970 Rødby

Tlf.: 51921681

email: mie@nordendorf.dk


Irene Grethe Andersen

 (medlem af kirke-og kirkegårdsudvalget)

2.Tværvej 10 4970 Rødby


Ejvind Kjær Andersen

(medlem af kirke- og kirkegårdsudvalget)

Gl. Maribovej 3, 4970 Rødby

glmaribovej@hotmail.com

2081 3017


Lars Buhl 

(Formand for valgbestyrelsen)

Bøgevej 37 4970 Rødby


Anne-Lene Nielsen Fredrickson

Sognepræst (kbf) 

født medlem

(sekretær og kontaktperson, medlem af Aktivitetsudvalget)

(mail: alnf@km.dk

tlf. 24 52 25 26.

Kirke Allé 1, 4970 Rødby

Privat: Bysjøvlen 1

4970 Rødby.


Sognepræst

Olga Grygorieva Kohen

født medlem

(medlem af aktivitetsudvalget)

mail: olgr@km.dk

træffes efter aftale

fridag: mandag

Kirke Allé 1, 4970 Rødby 

      Konfirmationer i pastoratet.

  

  2023:


  • søndag den 16. april kl. 09:30 i Rødby kirke
  • søndag den 23. april kl. 09:30 i Rødby kirke
  • lørdag den 29. april kl. 09:30 i Rødby kirke 
  • torsdag den 18. maj kl. 09:30 i Nebbelunde kirke

Menighedsrådets mødeplan for 2022

Menighedsrådets dagsordener og mødereferater

Gudstjenester.

og

andre arrangementer.