Sognehuset

Rødby sognehus, Kirke Allé 1

Er pastoratets postadresse


Her har vores præster kontor og her er mødelokaler.

Det sker i sognehuset i marts og april.

Gudstjenester.

og

andre arrangementer.